REHBERLİK

REHBERLİK

Oryantasyon Çalışmaları:

Çocukların evden ve ailelerinden ilk ayrılık deneyimlerini en sağlıklı şekilde yaşamaları 

için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreçte çocuğun okul ortamına ve öğretmenine 

yavaş yavaş alışması, güven duyması ve ihtiyaçlarını annesi dışında bir başka yetişkinin de 

karşılayabileceğini deneyimlemesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 

sırasındaki gözlemler aileler ile paylaşılmakta ve çocuğun ev yaşantısı, doğum bilgileri 

ayrıntılı bir şekilde aileler tarafından edinilmektedir. Bu süreçte problem yaşayan 

öğrencilere ve velilere gerekli destek ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Gözlem ve Raporlama:

Tüm çocuklarımız psikoloğumuz tarafından sınıf ortamında gözlemlenir. Oyun ortamında arkadaş 

ilişkileri, aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, sosyal 

becerileri, iletişim düzeyleri, dikkat süresi, sorumluluk alma, paylaşımcılık gibi birçok 

özelliği hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler ışığında gerekli durumlarda çocuklarla 

bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

 

Aile Danışmanlığı:

Velilerimizin talep ettiği veya birimimizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda velilerimizle 

bireysel görüşmeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin gelişimleri ve problemleri hakkında 

anne-babaları bilgilendirerek çocuk yetiştirme konusunda gerekli danışmanlık hizmetini 

sağlıyoruz.

 

Test ve Envanterler:

Çocukların akademik durumlarını, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini 

anlamada bir araç olan testler, okullarımızda psikologlar tarafından öğrencilere periyodik 

olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır. Test sonuçları ise, en kısa 

zamanda bireysel görüşmelerde ailelere aktarılır.

Öğrencimizle ilgili hangi alanların geliştirilmesi gerekiyorsa bu yönde çalışmalar yapılır. 

Anaokullarımızda uygulanan testler;

• Ebeveyn raporu
• Anaokulu öğrenme modeli raporu
• Anaokulu dikkat raporu
• Anaokulu öğrenci raporu
• Anaokulu düşünme becerileri raporu

To Top ↑